Site Haritası | Header Label

VII. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu

VII. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu

(Bildiri Çağrısı)

4-6 Aralık 2015

Antalya, Türkiye

Tanıtım

Polis Akademisi, Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi (UTGAM) tarafından 4-6 Aralık 2015 tarihlerinde VII. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu düzenlenecektir.

Sempozyumun bu yılki teması “Global Güven(siz)lik ve Bölgesel Jeopolitik” olarak belirlenmiş olup, sempozyumda uluslararası sistem ve güvenlik sorunsalı, mevcut güvenlik eğilimleri, güvenlik jeopolitiği ve bunların birbirleriyle etkileşiminin ortaya konması ile tartışılacaktır. Bunun yanı sıra gelişen yeni güvenlik trendleri ile bunların bölgesel ve küresel dinamikleri güncel süreçler ve güvenlik-jeopolitik dengesi çerçevesinde yeniden yorumlanacaktır.

Bu kapsamda sempozyumun en önemli amacı güvenlik alanında çalışan uygulayıcı ve akademisyenlerin bilgi ve tecrübelerini paylaşabilecekleri, yapıcı diyaloga dayalı, bilimsel yöntemler ışığında belirtilen konularda ortak güvenlik stratejilerinin ortaya konabileceği bir platformun sağlanmasıdır.

Bildiri Çağrısı

Sempozyum kapsamında tartışılması planlanan konularla ilgili akademik bildiri sunmak isteyenlerin bildirileri ile ilgili hazırlayacakları 300 kelimelik özeti 30 Eylül 2015 tarihine kadar Türkçe ve İngilizce dillerinde olmak üzere utsas@hotmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Özetleri kabul edilenlerin bildirilerin tam metinlerini 30 Ekim 2015 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. Tam bildiri metinlerini göndermeyenler sempozyum programına dahil edilmeyecektir.

Oluşturulacak akademik bir heyet tarafından incelenecek bildirilerden, bildirisi kabul edilen katılımcıların (çok yazarlı sunumlarda ilk yazarın) konaklama ve yol masrafları Sempozyum bütçesinden karşılanacaktır.

Gönderilen makalelerden seçilenler derleme kitap olarak veya hakemli, bilimsel bir formatta çıkarılan bir akademik derginin özel sayısı olarak değerlendirilecektir.

İletişim

Daha ayrıntılı bilgiyi sempozyumun internet sitesi: www.utgam.org  adresinden alabilir, utsas@hotmail.com eposta adresine sorularınızı yöneltebilirsiniz.

Sempozyum Temaları

Uluslararası Güvenlik ve Bölgesel Jeopolitik

·        Güvenlik Kavramının Yeniden Tanımlanışı

·        Güvenlik Sektörü Reformu

·        Küresel, Bölgesel ve Ulusal Jeopolitik

·        Güvenlik Tehditleri ve Ortadoğu

·        Suriye Krizi ve Bölgesel Güvenliğe Etkileri

.        DAEŞ Terör Örgütü’nün Bölgesel ve Ulusal Güvenliğe Etkileri

·        Türkiye Kürtleri ve Barış Süreci

·        Çatışma Çözümleri

·        Bölgesel Gelişmeler ve Mülteci Sorunu

Stratejik Güvenlik

·        Sınır Güvenliği

·        Küresel Göç

Güvenlik ve Özgürlükler Dengesi

·        Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı

·        İnsan Hakları - Güvenlik Dengesi

·        Nefret Suçları

·        İslamofobi

·        Radikalleşmenin Ilımlaştırılması ( Deradicalization)

         Medya ve Terör