Site Haritası | Header Label

UTSAS Hakkında

UTSAS SEMPOZYUMLARI

Polis Akademisi Başkanlığı, sadece teorik ve uygulamalı alanda vermiş olduğu eğitimlerle değil güvenlik alanında yapmış olduğu bilimsel çalışmalarla da ülkemizde ve yurt dışında başarılıçalışmalarını devam ettirmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede hem Başkanlığımız hem de Teşkilatımız bünyesinde yürütülen araştırma ve çalışmaların sonuçlarının uluslararası alanda duyurulması ve paylaşılması büyük önem arz etmektedir.

Diğer taraftan değişik ülkelerde suçla mücadele ve güvenlik alanında çalışan uygulayıcı ve akademisyenlerin ortak stratejiler geliştirilmesi ve tecrübelerin aktarılması amacıyla bir araya gelebileceği bir ortamın sağlanması da göz önünde bulundurulması gereken diğer bir önemli husustur. Bu kapsamda yukarıda belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla Polis Akademisi Başkanlığı koordinesinde yılda bir kez olmak üzere “Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu” düzenlenmektedir.

Her yıl değişik konular etrafında düzenlenen söz konusu sempozyuma belirlenen konularda ulusal ve uluslararası alanda tanınmış akademisyen ve uygulamacıların katılımı sağlanmaktadır.

İlki, 13-15 Kasım tarihlerinde düzenlenen UTSAS da, 18 farklı ülke; 20'si yabancı 32'si yerli olmak üzere 52 üniversite; 7'si yabancı, 7'si yerli toplam 14 düşünce kuruluşu, enstitü veya araştırma merkezi; 36'sı yabancı, 219'u yerli toplam 280 akademisyen, araştırmacı ve uygulayıcı tarafından katılım sağlanmış ve toplam 14 farklı oturumda 120 bilimsel tebliği sunulmuştur.

7-9 Aralık tarihlerinde düzenlenen UTSAS 2011’e, 18 farklı ülkeden; 21'i yabancı, 29'u yerli olmak üzere 50 Üniversite; yerli ve yabancı toplam 8 düşünce kuruluşu; başta NATO olmak üzere, Uluslararası Göç Örgütü, AGİT, Interpol, EUROJUST ve SECI ile birlikte toplam 6 uluslararası kuruluş, 147 akademisyen ve 179 uygulayıcıyla toplam 350 civarında kişinin katılımı sağlanmıştır.

9-11 Aralık tarihleri arasında üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumuna aralarında; 28 farklı ülkeden; 6 yabancı ve 21 yerli üniversiteden; 8 ulusal ve uluslararası düşünce kuruluşundan; NATO, IOM, INTERPOL, EUROJUST, İİÖ, SECI ve AGIT olmak üzere 6 uluslararası kuruluştan toplam 350 akademisyen, uygulayıcı ve basın mensubu tarafından katılım sağlanmıştır.

UTSAS 2012, 7-9 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenmiştir. Dördüncü sempozyuma 8'i uluslararası, 20'si ulusal kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli üniversiteler ve düşünce kurluşlarından toplam 412 akademisyen, uzman ve uygulayıcı katılmıştır.  

UTSAS, 6-8 Aralık 2013 tarihlerinde Antalya'da düzenlenmiştir. Sempozyuma 28 ülkeden (ABD, Almanya, Avusturya, Avustralya, Bangladeş, Belçika, Bosna-Hersek, Çin, Gürcistan, Hollanda, İngiltere, Irak, İspanya, İtalya, Kazakistan, KKTC, Makedonya, Maldivler, Malezya, Meksika, Nijerya, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Slovenya, Sudan, Tacikistan, Kırgızistan) 400 akademisyen ve uzman katılmışlardır.

Sempozyumda sunulan bildiriler Polis Akademisi Yayınları tarafından derleme kitap olarak basılmakta ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan uluslararası hakemli bir yayın olan “Uluslararası Güvenlik ve Terörizm” dergisinde yayınlanmakta ve başta ülkemizdeki tüm üniversiteler olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmektedir.

Bizi takip edin